วันพุธที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2554

Break the overnight fast: Breakfast

หยุดการอดอาหารที่ผ่านมาทั้งคืน: อาหารเช้า


อาหารเช้าเป็นการเติมพลังงานแห่งการเริ่มต้นในวันใหม่ อาหารเช้าจึงถือเป็นอาหารมื้อสำคัญที่สุด เพราะเมื่อตื่นนอนเช้าระดับน้ำตาลในเลือดจะต่ำ ทำให้ไม่มีพลังงานไปเลี้ยงสมอง การละเลยอาหารเช้าจะทำให้หงุดหงิด อารมณ์เสีย เครียด อ่อนเพลีย ไม่มีสมาธิ ดังนั้น การอดอาหารเช้าทำให้มีผลเสียต่อการเรียนรู้และความจำ อาหารเช้าที่เหมาะสมควรมีพลังงานและสารอาหารอย่างน้อย 1 ใน 4 ของปริมาณที่ควรได้รับทั้งวัน

ผลการศึกษาของ The Asian Food Information Center ร่วมกับมหาวิทยาลัย 4 แห่งในภูมิภาคเอเชีย พบว่า เด็กที่กินอาหารเช้าเรียนดีกว่าเด็กอดมื้อเช้า เพราะได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนมากกว่า ทำให้มีการเรียนรู้และความตั้งใจเรียนที่ดีกว่า เพราะเด็กที่อดมื้อเช้าจะเกิดความเครียดที่มีผลต่อการทำงานของสมองโดยตรง และฮอร์โมนคอร์ติซอลทำให้มีความต้องการน้ำตาลทั้งวัน และเด็กที่กินอาหารเช้าทุกวันมีโอกาสน้ำหนักเกินและเป็นโรคอ้วนน้อยกว่าเด็กอดมื้อเช้า เนื่องจากสามารถควบคุมความหิวในมื้อถัดไปได้ดีกว่า

ที่มา: รศ.ดร. ประไพศรี ศิริจักรวาล และคณะ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล. (2554). นักโภชนาการเป็นห่วงเด็กกรุงเมินอาหารมื้อเช้าที่สำคัญต่อสมอง, นสพ.ไทยรัฐ ฉบับที่ 19343 วันที่ 6 มกราคม 2554. น. 24.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น