วันเสาร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2554

@ วันเด็ก


๏ วันเด็กเด็กได้อะไรบ้าง 
นอกไปจากแบบอย่างผู้ใหญ่ให้ 
นอกจากความสนุกสนานเบิกบานใจ 
นอกจากความเอาใจใส่ในวันนี้ 

๏ เด็กต้องการความรักจากทุกคน 
อยากทำตนให้ประจักษ์มีศักดิ์ศรี 
เด็กต้องการความรู้ชูชีวี 
เด็กอยากมีความสุขทุกทุกวัน
 

๏ อยากให้วันทุกวันเป็นวันเด็ก 
ดอกไม้เล็กเล็กจะเฉิดฉัน 
ความดีความงามความสำคัญ 
ใครจะปลูกใครจะปั้นลูกหลานเรา ๏ หนึ่งครอบครัวสองสถานการศึกษา 
สามสังคมโลกาอันผ่าเหล่า 
ให้ยึดค่านิยมใหม่งมงายเงา 
คือ "ตามเขาแล้วเก่ง-คิดเองเชย" 

๏ ขอวันเด็กเด็กวอนสอนผู้ใหญ่ 
ว่าคำขวัญนั้นมิใช่คำเฉลย 
แท้คือคำถามกลับ...นับได้เลย 
ผู้ใหญ่เอ๋ย เคยดี...สักกี่คน 
.................... 

เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ 
พฤ.๖/๑/๕๔

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น