วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

เมืองพี่เมืองน้อง (Sister Cities) ของกรุงเทพมหานคร (ตอนที่ 1)


“เมืองพี่เมืองน้อง” (Sister Cities) หมายถึง ความตกลงระหว่างประเทศ หรือความตกลงระหว่างเมืองในประเทศที่ต่างกัน ในการที่จะสถาปนาเมืองในประเทศของแต่ละฝ่ายให้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันเป็นพิเศษ ซึ่งกรุงเทพมหานครได้มีความสัมพันธ์ในลักษณะเมืองพี่เมืองน้องกับเมืองสำคัญในภูมิภาคต่างๆ ของโลก นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2505 จนถึงปัจจุบัน กรุงเทพมหานครมีเมืองพี่เมืองน้อง จำนวน 24 เมือง จาก 15 ประเทศ ได้แก่ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. กรุงปักกิ่ง บูดาเปสต์ บริสเบน มอสโก เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก มะนิลา จากาตาร์ ฮานอย เวียงจันทน์  อัสตานา เฉาโจว ฟูกุโอกะ โซล กวางโจว โลซาน ปูซาน ฉงชิ่ง เทียนจิน อังการา จอร์จทาวน์ ไอจิ เมืองเซี่งไฮ้ และกรุงพนมเปญ ตามลำดับ โดยกำหนดข้อตกลงเพื่อร่วมมือกันในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่ที่สามารถทำได้ ซึ่งมีรูปแบบความสัมพันธ์ เช่น การสถาปนาความสัมพันธ์ เมืองพี่เมืองน้อง (Sister Cities) ข้อตกลงความสัมพันธ์ฉันมิตร (Friendship Agreement)  บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) ซึ่งกรุงเทพมหานครได้ดำเนินกิจกรรมความสัมพันธ์ในลักษณะดังกล่าว และดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนความร่วมมือในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่องภายหลังลงนามเป็นต้นมา

“กรุงพนมเปญ” เมืองพี่เมืองน้องล่าสุดของ “กรุงเทพมหานคร”

ตลาดหลักใจกลางกรุงพนมเปญ

ประเทศไทยและกัมพูชาได้มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันมาเป็นเวลากว่า 60 ปี และเป็นสมาชิกสมาคมอาเซียน ซึ่งกำลังจะก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียนร่วมกัน กรุงเทพมหานครกับ กรุงพนมเปญได้มีเจตจำนงที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ในฐานะที่เป็นเมืองหลวงของประเทศเพื่อให้เกิดความร่วมมือระดับท้องถิ่น ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีในระดับชาติ โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เดินทางเยือนกรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา เมื่อวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2555 เพื่อกระชับความสัมพันธ์โดยได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ นายแกบ จุติมา (Mr. Kep Chuktema)  ผู้ว่าราชการกรุงพนมเปญเพื่อหารือข้อราชการและสานต่อการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างกรุงเทพมหานครกับกรุงพนมเปญ ซึ่งเคยดำเนินการค้างไว้ระหว่างปี พ.ศ. 2548-2551 โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เชิญผู้ว่าราชการกรุงพนมเปญเดินทางมาเยือนกรุงเทพมหานคร เพื่อลงนามสถาปนาความสัมพันธ์ แต่เนื่องจากผู้ว่าราชการกรุงพนมเปญติดภารกิจงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจึงเดินทางไปลงนามในข้อตกลงการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง ณ กรุงกัมพูชา ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและคณะผู้บริหารได้เดินทางเยือนกรุงพนมเปญ ระหว่างวันที่ 3-4 มกราคม  2556 เพื่อเข้าถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุ พระวรราชบิดา และ ลงนามสถาปนาความสัมพันธ์ โดยในวันที่ 3 มกราคม 2556 เวลา 13.50 น. สำนักพระราชวังพนมเปญได้อนุญาตให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและคณะเข้าถวายสักการะพระบรมศพ และเข้าเฝ้าฯ ถวายบังคมแสดงความเสียใจ   แด่สมเด็จพระอนุชนโรดม อรุณรัศมี พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ พระวรราชบิดา
และในวันที่ 4 มกราคม 2556  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เดินทางไปยังศาลาว่าการกรุงพนมเปญ เพื่อเข้าร่วมพิธีลงนามในข้อตกลงการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างกรุงเทพมหานครกับกรุงพนมเปญ โดย ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์บริพัตร  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และ นายแกบ จุติมา (Mr. Kep Chuktema  ผู้ว่าราชการกรุงพนมเปญ ได้ร่วมลงนามในข้อตกลงการสถาปนาฯ ซึ่งมีเนื้อหาโดยสรุป คือ ทั้งสองเมืองจะส่งเสริมและขยายความร่วมมือที่มีประโยชน์ร่วมกันด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา สิ่งแวดล้อม อาชีพ เทคนิคและการฝึกอบรมด้านทรัพยากรมนุษย์ระหว่างสองเมืองภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่กฎหมายและกฎข้อบังคับของทั้งสองเมือง ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงพนมเปญได้แสดงความเห็นร่วมกันว่าจะทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างกันอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนของทั้งสองเมือง


ที่มา: กองการต่างประเทศกรุงเทพมหานคร http://iad.bangkok.go.th/th/list

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น